Zpracování účetnictví

(dříve podvojné účetnictví)

Vedení účetnictví je pro vás povinné, jste-li právnická osoba podnikající na území ČR, jste-li fyzická osoba, jež překročila v minulém kalendářním roce obrat 25 mil. Kč nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Eventuelně můžete vést účetnictví dobrovolně.

Při zpracování účetnictví vedeme následující dokumentaci:

 • hlavní kniha
 • účetní deník
 • karty dlouhodobého hmotného majetku
 • kniha pohledávek
 • kniha závazků
 • kniha interních dokladů
 • podrozvahová evidence

Poskytované služby:

 • zaúčtování faktur přijatých a vydaných
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců DPH)
 • zpracování souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty
 • zpracování kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty
 • roční zpracování přiznání k silniční dani
 • vyhotovení účetních přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování roční závěrky
 • invetury účtů
 • podklady pro inventury majetku
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • účetní a daňové poradenství

Orientační ceník:

Můžeme se dohodnout na paušální měsíční platbě nebo účtovat dle počtu dokladů.
Vše je na vzájemné domluvě, vašich potřebách a požadavcích.