Zpracování mezd a personalistiky

Poskytujeme veškeré služby spojené se zpracováním mezd a vedením personalistiky včetně vypracování pracovních smluv dle platné legistativy. Kompletní mzdy Vám můžeme měsíčně posílat na e-mail.

Při zpracování mezd vedeme následující dokumentaci:

 • Pracovní smlouvy zaměstnanců
 • Evidenční a mzdové listy zaměstnanců
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • Měsíční sumarizace mzdových položek
 • Měsíční přehledy pro zdr. pojišťovny a OSSZ
 • Výplatní lístky
 • Kontrolní protokoly

Poskytované služby:

 • kompletní zpracování mezd dle donesených podkladů
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na zdravotních pojišťovnách a OSSZ
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
 • výplatní pásky a výplatnice
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpeční, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • mzdové listy
 • vypracování pracovních smluv
 • vypracování dohod o provedení práce
 • příprava podkladů pro kontroly
 • posílání kompletních mezd včetně příkazů mailem
 • zastupování na úřadech

Orientační ceník:

Přihlášení / odhlášení zaměstnance (OSSZ, zdr. pojištění) zdarma
Vypracování pracovních smluv zdarma
Odesílání měsíčních hlášení (OSSZ a zdr. pojišťovny) zdarma
Zpracování měsíční mzdy do 5 zaměstnanců 250,- Kč / osoba
Zpracování měsíční mzdy do 10 zaměstnanců 230,- Kč / osoba
Zpracování měsíční mzdy nad 10 zaměstnanců 200,- Kč / osoba
Zpracování měsíční mzdy dohody o provedení práce 100,- Kč / osoba
Roční zpracování ELDP, vyúčtování zálohové a srážkové daně na FÚ zdarma
Zastupování na úřadech při kontrolách 300,- Kč / kontrola