Zpracování daňové evidence

(dříve jednoduché účetnictví)

Daňová evidence navazuje na jednoduché účetnictví zrušené v roce 2004 a je ve srovnání s účetnictvím (podvojným) jednodušší. Mohou ji vést fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejtříku, nebo které nevedou výdaje paušálem a jejichž roční obrat nepřekročil částku 25 miliónů korun.


U daňové evidence vedeme následující dokumentaci:

 • deník příjmů a výdajů v časovém sledu
 • karty dlouhodobého hmotného majetku
 • kniha pohledávek
 • kniha závazků
 • ostatní evidence

Poskytované služby:

 • zaúčtování faktur přijatých a vydaných
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců DPH)
 • zpracování souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty
 • zpracování kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty
 • roční zpracování přiznání k silniční dani
 • vyhotovení účetních přehledů dle potřeb klienta
 • zpracování roční závěrky
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • podklady pro inventury majetku
 • účetní a daňové poradenství

Orientační ceník:

Můžeme se dohodnout na paušální měsíční platbě nebo účtovat dle počtu dokladů.
Vše je na vzájemné domluvě, vašich potřebách a požadavcích.